Kategorie

Synchronizacja danych

powrót

Replikacja danych

Po zakupie systemu inTradus STANDARD otrzymasz od nas aplikację synchronizatora, tzw. "Replikator", który zainstalujesz na serwerze bazodanowym ERP. Od tej pory aplikacja ta odpowiedzialna jest za nieustanną wymianę danych pomiędzy systemem on-line B2B a Twoim systemem ERP. 

 

Integracja z danymi systemu ERP

W systemie B2B odwzorowujemy dane wprowadzone do integrowanego systemu ERP, co daje Ci pewność, że polityki cenowe działają w identyczny sposób w B2B i w ERP, prezentowane towary są takie same w obu źródłach, a stany magazynowe zgadzają się. To samo dotyczy kartotek kontrahentów. Jeżeli kontrahent modyfikuje swoje dane adresowe w B2B, zmieniamy je od razu w systemie ERP. Nie jest potrzebne żadne przepisywanie danych czy ich ręczny eksport lub import.

Kontrahent w dowolnym momencie może skorzystać z systemu i zobaczyć aktualny stan magazynowy, pełne informacje o produkcie, przejrzeć historię zamówień lub płatności, oraz złożyć zamówienie.

 

Stała dostępność online dzięki metodyce "offline"

System jest dostępny do zamawiania przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu (wyłączając planowane przerwy serwisowe lub niedostępność w sytuacjach nagłych, niezależnych od nas). Czas ewentualnej niedostępności jest zminimalizowany poprzez wykorzystanie najnowszej technologii utrzymania systemu w chmurze, opartej o bezpieczną, redundantną i wydajną infrastrukturą największej firmy CLOUD SERVICES w Europie. 

Jeżeli wystąpi sytuacja, w której Twój system ERP nie jest dostępny i synchronizacja nie jest możliwa np. zaistnieją problemy z Internetem po stronie Twojego dostawcy, albo wyłączasz serwery po wyjściu z biura - system on-line będzie mimo tego prezentował aktualne dane i umożliwiał składanie zamówień. Po ustąpieniu problemów, aplikacja Replikator prześle zgromadzone zamówienia z platformy B2B do systemu ERP.