Kategorie
Jesteś tutaj:

Regulamin

powrót

Regulamin korzystania z wersji demonstracyjnej
systemu sprzedażowego on-line inTradus

 

§1

Właścicielem systemu jest spółka inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-700  przy ul. Bukowej 13, NIP  6482559251, REGON: 240182995.

§2

Wersja demonstracyjna systemu sprzedażowego on-line inTradus pozwala na zapoznanie się z możliwościami systemu osobom zainteresowanym jej zakupem. Przykładowe dane i konfiguracja prezentują ogólną ideę, sposób działania oraz zakres funkcjonalny systemu. 

§3

Wszelkie zamówienia, czy inne czynności dokonane po zarejestrowaniu się do systemu w wersji demonstracyjnej, służą jedynie zaprezentowaniu funkcjonalności systemu i mają charakter operacji fikcyjnych, nieskutkujących złożeniem zamówienia i jego realizacją.

§4

Wszystkie dane, opisy oraz zdjęcia zaprezentowane w systemie inTradus Standard B2B Demo są danymi przykładowymi, mającymi charakter poglądowy i nie stanowią oferty w myśl art. 66 KC.

Zdjęcia produktów umieszczone w systemie inTradus Standard B2B Demo są własnością producentów i pochodzą z publicznie udostępnionych materiałów promocyjnych.

§5

Firma inSolutions s.c. nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczane w wersji demonstracyjnej systemu inTradus Standard B2B Demo przez użytkowników zainteresowanych zakupem systemu.

§6

Celem skorzystania z wersji demonstracyjnej Właściciel systemu udostępnił ją poprzez sieć Internet pod adresem: demo.standard.intradus.pl dla osób zainteresowanych zakupem systemu inTradus Standard B2B Demo.

Aby uzyskać możliwość indywidualnego przetestowania systemu, niezbędny jest kontakt z Działem Handlowym pod adresem handel@insolutions.pl w celu uzyskania danych dostępowych. Podczas przydzielania dostępu do systemu, niezbędne będzie podanie danych teleadresowych oraz numeru NIP firmy.

Dane uzyskane w ten sposób pozostaną tylko i wyłącznie  własnością firmy inSolutions i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Firma inSolutions oświadcza, że będzie dbała z należytą starannością o dane powierzone przez osoby zainteresowane zakupem systemu inTradus i podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu ich ochrony.

§7

Użytkownik wersji demonstracyjnej jest zobowiązany do nieprzekazywania danych dostępowych, niezbędnego do zalogowania się do panelu administracyjnego systemu osobom trzecim.

§8

Osoba zainteresowana zakupem systemu inTradus Standard B2B Demo, której przyznano dostęp do zdalnego zarządzania treścią, zobowiązuje się do korzystania z wersji demonstracyjnej systemu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Systemu niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania z systemu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz firmy inSolutions, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach systemu jedynie w celach testowania, korzystania z platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§9

Korzystanie z wersji demonstracyjnej systemu jest darmowe i nie zobowiązuje do zakupu systemu inTradus Standard B2B e-commerce. 

§10

Korzystanie z wersji demonstracyjnej ma służyć zaznajomieniu się z funkcjonalnością systemu i ogólnym sposobem jego działania.

§11

Wersja demonstracyjna może różnić się od wersji komercyjnej, zależnie od wersji oprogramowania oraz jej konfiguracji w ramach udostępnionych parametrów.

§12

Do prawidłowego korzystania z wersji demonstracyjnej niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą HTML/JavaScript oraz łącza internetowego pozwalającego na płynne przeglądanie stron WWW.

§13

Spółka inSolutions s.c. dołoży należytych starań, aby udostępniona wersja demonstracyjna działała prawidłowo i była dostępna w sposób nieprzerwany. Jednocześnie Spółka zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w udostępnianiu i korzystaniu z wersji demonstracyjnej.

§14

Firma inSolutions s. c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania działania wersji demonstracyjnej systemu dostępnej na stronie internetowej  w każdym czasie, a także do bieżącego wprowadzania do niej zmian.

§15

Wszelkie uwagi, sugestie, czy wskazówki należy zgłosić do Działu Rozwiązań Internetowych pod adresem standard@intradus.pl.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat systemów sprzedażowych inTradus zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym firmy inSolutions.

§16

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2015r. i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej http://demo.standard.intradus.pl/pl/page/regulamin, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Firma inSolutions s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w tym do wprowadzenia nowej jego wersji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy KC oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.