Kategorie

Bezpieczeństwo Cloud Service

powrót

W przypadku systemu sprzedażowego bardzo istotną kwestią jest zapewnienie jego stałej dostępności on-line. Przez lata funkcjonowanie naszych platform oparte było o wykorzystanie „tradycyjnego” hostingu współdzielonego. Jednak rosnące zapotrzebowanie rynku przy jednoczesnym obniżaniu cen oraz, co za tym idzie, parametrów i jakości usług, sprawia, że utrzymanie wysokiego poziomu usługi staje się nierealne, jeżeli polegamy na masowo dostarczanym rozwiązaniu.

Dlatego sprzętowym sercem naszych nowoczesnych rozwiązań on-line stała się wirtualizowana, skalowalna architektura usług Cloud Service (usługi utrzymania danych i aplikacji w chmurze). Łatwo konfigurowalny, rozwojowy, skalowalny i w pełni elastyczny model funkcjonowania chmury obliczeniowej, daje nam pełne możliwości monitoringu i zapewnienia wysokiej jakości usługi WEB, upraszcza aktualizacje przez zastosowanie najnowszych technologii i daje pełną świadomość definiowanej przez nas struktury oraz ustalane przez nas ograniczenia, bez zależności od zewnętrznego dostawcy i jego zmiennych polityk.

Utrzymanie systemu w administrowanej przez nas, dostarczanej przez światowej klasy dostawcę usług Cloud Services chmurze obliczeniowej, w przypadku platformy inTradus Standard kosztuje 150 PLN netto / miesięcznie i stanowi połowę kosztu miesięcznego abonamentu (drugą część stanowi opłata aktualizacyjna w wysokości 149 PLN netto / miesiąc).

Cena Cloud Service zawiera w sobie ponoszone przez nas koszty:

  • utrzymania, monitorowania i bieżącego serwisowania infrastruktury instancji wirtualizowanych w środowisku chmurowym;
  • rozwoju narzędzi wewnętrznych, służących sprawnemu zarządzaniu strukturą;
  • utrzymania narzędzi pozwalających na bieżącą aktualizację platform w razie wykonywania ich modyfikacji (deployment);
  • analizy wydajności serwerów w celu utrzymania wysokiego standardu funkcjonowania platform inTradus Standard, odpowiedniego do wymagań biznesowych, które musi spełniać dostępna on-line platforma B2B.

Wysoka jakość usług uwalnia nas od problemów dostawców hostingu, z którymi przez wiele lat funkcjonowania, wielokrotnie mieliśmy do czynienia. Daje też poczucie bezpieczeństwa i zapewnia jakość, której mają Państwo prawo oczekiwać.